Missie & Visie


Doel, legitimiteit en toepasbaarheid

De Missie & Visie van & Ko Partners in Kinderopvang geeft kort en kernachtig weer waar de organisatie haar bestaansrecht aan ontleent en waar zij voor staat. Het is een dynamisch document dat dient als houvast voor de interne organisatie en de partijen die met & Ko Partners in Kinderopvang samenwerken. Toekomstig beleid zal altijd vanuit deze Missie & Visie worden opgesteld en uitgewerkt. Daarbij wordt gewerkt vanuit een strategisch plan met acties en aandachtspunten voor de korte, middellange en lange termijn. Het strategisch plan en de daaruit voortvloeiende jaarplannen zijn onlosmakelijk verbonden aan de Missie & Visie.

Missie

& KO Partners in Kinderopvang richt zich via samenwerking, ondersteuning, reflectie en coaching op de optimalisering van de kinderopvang. Door de dynamische, veranderende wet- en regelgeving in de kinderopvang en de hoge eisen die vanuit de Rijkoverheid aan de professionele kinderopvang worden gesteld, ontstaat er vanuit de branche behoefte aan objectieve, betrokken en deskundige dienstverlening. Vanuit jarenlange praktijkervaring en een gedegen opleiding bieden de adviseurs en coaches van & Ko Partners in Kinderopvang maatwerk oplossingen voor organisaties in de kinderopvang. & Ko Partners in Kinderopvang neemt geen taken over, maar biedt de aanvulling die op dat moment gewenst is. Het delen van kennis en ervaring ligt stevig verankerd in de missie van & Ko Partners in Kinderopvang. 

Visie

De visie van & Ko Partners in Kinderopvang is gericht op het bieden van ondersteuning waar organisaties binnen de kinderopvang behoefte aan hebben. & Ko Partners in Kinderopvang doet dat vanuit een persoonlijke, betrouwbare en integere manier met een breed scala aan diensten en producten. Waar nodig verzorgt & Ko Partners in Kinderopvang organisatieadvies, ondersteuning op het gebied van administratie & automatisering en pedagogische coaching binnen de kinderopvang. Vanuit een ruime en gevarieerde ervaring wordt ingezet op een duurzame samenwerking die leidt tot de gewenste veranderingen en blijvende verbeteringen in de kinderopvang. Daarbij wordt de meest actuele wet- en regelgeving gevolgd en vooruit gelopen op toekomstige ontwikkelingen binnen de kinderopvang. Op alle fronten is & Ko Partners in Kinderopvang innovatief en complementair. Altijd betrouwbaar, denkend en handelend vanuit het belang van het individu (het kind), zijn omgeving (ouders, verzorgenden, teamleden) en met oog voor de toekomst.