Logo &KO

Kinderopvang begint met het beste voor het kind!

&KO Partners in kinderopvang zet zich op een breed vlak in ter ondersteuning en versterking van kleinschalige kinderopvang. Het delen van expertise en praktijkervaring vormt de basis van onze doeltreffende aanpak. Maak er gebruik van!

Pedagogische coaching, het is zover!

Er is veel over te doen geweest, maar op 1 januari 2019 is het zover. Vanaf dan moet ieder kinderdagverblijf pedagogische coaching geregeld hebben. Deze speciaal opgeleide medewerkers ondersteunen de pedagogisch medewerkers in hun werk met kinderen, ouders en elkaar. Met de invoering van pedagogische coaching wil de overheid de pedagogische begeleiding binnen de kinderopvang intensiveren en optimaliseren.
Omdat het in dienst nemen of speciaal opleiden van pedagogische coaches voor kleinschalige kinderdagverblijven vaak te kostbaar is biedt &KO Partners in kinderopvang een oplossing op maat. Wij hebben goedopgeleide en ervaren pedagogisch coaches op afroep beschikbaar. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

De kracht van kleinschalige kinderopvang

Johan Bosters en zijn vrouw startten eind 2000 met ondernemen in de kinderopvang. Zij zetten samen een kleinschalig kinderdagverblijf in Steenbergen op. In sneltreinvaart groeide de organisatie met steeds meer kinderen, steeds meer vestigingen, steeds meer personeel en steeds meer groeistuipen. Johan ondervond bepaalde voordelen van de schaalvergroting, zoals dominantie in de lokale markt, inkoopvoordeel, minder afhankelijk zijn van enkele mensen, hogere omzet en de ruimte om trendsettend (innovatief) te ondernemen. Ten tijde van de onstuimige groei zag hij echter ook de negatieve aspecten, waaronder de vermindere focus op de zorg om de kinderen, ouders en medewerkers.

In zijn nieuwste blog legt Johan uit waarom hij zich met zijn collega’s nu weer volledig focust op de kracht van kleinschalige kinderopvang.

Vraagbaak, klankbord en probleemoplosser

Binnen kleinschalige kinderdagverblijven doemen vaak tal van vragen en problemen op waar je als kleine organisatie zelf niet zo goed raad mee weet. Dat kan gaan over zowel pedagogische, administratieve, facilitaire, bouwkundige als bedrijfseconomische aspecten. Wat is er in dat geval fijner dan te kunnen klankborden met externe specialisten die precies weten wat er speelt binnen de kinderopvang? &KO kun je zien als collega’s die er zijn als je ze echt nodig hebt. Wij zijn er voor gevraagd en ongevraagd advies, invulling van bepaalde taken, ondersteuning van het management, begeleiding van verbouw of nieuwbouw, verbeteren van bedrijfsprocessen etc. Waar u zelf niet of slechts ten dele in kan voorzien is &KO u graag van dienst. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.
Kerstwens
U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie van Johan Bosters. U kunt uzelf uitschrijven via deze link als u de nieuwsbrief niet langer meer wilt ontvangen.
facebook linkedin