Logo &KO

Eerste netwerkbijeenkomst &Ko groot succes!

Elkaar ontmoeten, kennismaken en kennis en ervaring met elkaar delen, daar draaide het allemaal om tijdens de eerste netwerkbijeenkomst die door &Ko Partners in kinderopvang georganiseerd werd. Terugkijkend op deze eerste bijeenkomst, die op dinsdag 26 februari in het inspirerende kindercentrum Le Garage in Bergen op Zoom werd gehouden, overheerst de tevredenheid.
Het team van &Ko, bestaande uit Johan Bosters, Angela van den Bosch en Patricia Merle presenteerde zich, er was een rondleiding door het moderne kindercentrum, maar bovenal was er voor de aanwezige professionals uit de kinderopvang alle gelegenheid om zichzelf voor te stellen en om met elkaar in te zoomen op actuele en relevante ontwikkelingen binnen de regionale kinderopvang. De informele setting en het interactieve karakter van de netwerkbijeenkomst bleek een schot in de roos te zijn.
Rondom het thema ‘Hoe geven wij optimaal vorm aan pedagogische coaching binnen kleinschalige kinderopvang’ ontstonden boeiende gesprekken over eigen praktijkervaringen en vragen waarop men zelf niet zo een-twee-drie het antwoord wist. Alle deelnemers gaven aan dat ze behoefte aan dit soort bijeenkomsten. Wat dat betreft is dit initiatief van &Ko een schot in de roos.
Netwerkbijeenkomst feb. 2019 (2)
Na een gezellige netwerkborrel en een hoop nuttige informatie en inspirerende ideeën en contacten rijker ging iedereen tevreden huiswaarts. De volgende netwerkbijeenkomst zal kort na de zomervakantie plaatsvinden waarin kennisoverdracht op coachvaardigheden en intervisiemoment op de agenda staat. Over de exacte datum en locatie zal &Ko binnenkort nader informeren. Los van deze vervolgbijeenkomsten wil &Ko in de maand mei deze eerste algemene kennismakingsbijeenkomst nogmaals herhalen om een nieuwe groep pedagogisch coaches aan te laten sluiten in de cyclus met inspirerende netwerkbijeenkomsten.

Mocht jij geïnteresseerd zijn in deelname aan onze netwerkbijeenkomsten of wil je tijdens een vrijblijvende kennismaking kijken wat &Ko voor jullie kinderdagverblijf kan betekenen? Neem dan contact met ons op. Wij gaan graag met je in gesprek!

Zoekt jullie kinderdagverblijf nog ondersteuning bij pedagogische coaching?

Ook tijdens onze eerste netwerk-bijeenkomst kwam aan het licht dat er binnen kleinschalige kinderdagverblijven nog veel behoefte is aan ondersteuning op het gebied van pedagogische coaching. &Ko biedt die ondersteuning volledig op maat. Onze collega Angela van den Bosch komt graag bij jullie langs om jullie behoefte en welke ondersteuning zij kan bieden, te bespreken. De meerwaarde van sparren met een gelijkwaardige partner en gecoacht worden op verdieping van eigen vraagstukken, is ook voor uw pedagogisch coach van grote waarde.
Aan de hand van dat gesprek maakt Angela een concreet voorstel / offerte. Neem vrijblijvend contact met haar op voor een persoonlijke kennismaking.

Maak je keuzes, dan kiezen mensen voor jou!

Blog Johan
Wat is het fijn om klein te zijn. Ja, ik spreek uit ervaring! Natuurlijk heb je binnen een grotere organisatie meer mogelijkheden, ben je minder kwetsbaar en kun je je makkelijker specialiseren op bepaalde vlakken. Maar meer mogelijkheden staat vrijwel ook altijd voor ‘meer moeilijkheden’. Lees de hele blog van Johan op onze website.
U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie van Johan Bosters. U kunt uzelf uitschrijven via deze link als u de nieuwsbrief niet langer meer wilt ontvangen.
facebook linkedin