Door: Johan Bosters

De kracht van kleinschalige kinderopvang


Aan het einde van het jaar 2000 maakten mijn vrouw en ik ons op voor de opening van onze eerste kinderopvang in Steenbergen. Met twee groepen dagopvang voor 28 kinderen startte mijn vrouw met twee medewerksters Toerdeloo Kinderopvang. We begonnen destijds met opvang voor 5 kindjes. Door onze klantgerichte en persoonlijke werkwijze zaten we vier maanden later vol en volgde de eerste van vele uitbreidingen.

Groei overkomt je

Met de uitbreidingen naar uiteindelijk 26 vestigingen, 180 medewerkers in 3 gemeenten, werd het er achteraf gezien niet per se beter op. De groei overkwam ons als het ware. We dachten minder kwetsbaar te zijn. Minder kwetsbaar voor verzuim, minder afhankelijk van enkele mensen en minder kwetsbaar voor concurrentie. Als je de lokale en regionale markt in handen hebt en aan elke beleidstafel zit heb je een sterkere positie dan als kleine lokale eenpitter. Onze gedachtegang was zo gek nog niet, want door de forse groei realiseerden wij meer omzet en door synergie en inkoopvoordeel behaalden wij een beter bedrijfsresultaat. Beter werkgeverschap, dus meer kwaliteit en brede naamsbekendheid waren positieve neveneffecten van die onstuimige groei. Maar er was ook een keerzijde en die hebben wij aan den lijve ondervonden.

De kracht van ‘groot’ is tevens de ‘zwakte’

Groei lijkt mooi maar brengt ook heel andere processen met zich mee. Een grote organisatie is minder wendbaar. Er gaat onevenredig veel energie in het managen van de interne processen zitten en dat gaat ten koste van de energie en aandacht voor de kinderen, ouders en medewerkers. Je komt snel in een vergadercultuur, krijgt te maken met tegengestelde belangen en dat zorgt op zijn beurt weer voor onrust in de gelederen. Roddel en achterklap liggen snel op de loer. Alles wat bij onze kleinschaligheid allemaal zo vanzelfsprekend en duidelijk was, vertroebelde gaandeweg. De groeistuipen hadden zijn weerslag op het beleid en het volgen van de missie en visie. Wij stelden ons dan ook de vraag of dit de kinderopvang was die mijn vrouw en ik ooit als ideaalbeeld voor ogen hadden. Persoonlijk, betrokken en met volledige aandacht voor de kinderen, hun ouders en onze medewerkers. Wij kwamen tot de conclusie dat we graag terug naar de basis wilden. Het roer moest om en dat werd ten tijde van de economische crisis ook in bedrijfseconomisch opzicht nog eens extra bevestigd. Een grote organisatie brengt nu eenmaal torenhoge vaste lasten met zich mee.

Kinderopvang zoals kinderopvang bedoeld is

Bovenstaande ontwikkeling heeft ons doen ervaren en laten beseffen wat de kracht is van kleinschalige kinderopvang. We hebben een aantal vestigingen overgedragen aan een hele grote kinderopvangorganisatie. Gedurende die overgangsfase heb ik daar zelf in het management meegedraaid. Alle ervaringen uit die periode gebruik ik nu binnen Kindercentrum Le Garage in Bergen op Zoom en binnen &Ko Partner in kinderopvang. Le Garage is groot in kleinschalige kinderopvang en buitenschoolse opvang en samen met mijn collega’s van &Ko zet ik mij in om ook andere kleinschalige kinderopvang in de volle breedte te ondersteunen en begeleiden. Ik heb zelf ondervonden dat je als kleine organisatie hier en daar wel wat externe hulp kan gebruiken. Op het gebied van pedagogische coaching, maar ook op het vlak van procesverbetering, facilitair, organisatorisch en administratief gebied. Mijn advies is om ‘groot te worden door lekker klein te blijven’!

Maak gebruik van onze ervaring!

Wilt u gebruik maken van onze uitgebreide expertise en jarenlange praktijkervaring? Neem dan contact op met &Ko Partner in kinderopvang. Tijdens een vrijblijvende kennismaking kijken wij graag wat wij voor uw kinderdagverblijf eventueel kunnen betekenen.

Download blog als PDF

Maak je keuzes, dan kiezen mensen voor jou!


Wat is het fijn om klein te zijn. Natuurlijk zijn er moeilijkheden als gevolg van het ontberen van een grote […]

De kracht van kleinschalige kinderopvang


Aan het einde van het jaar 2000 maakten mijn vrouw en ik ons op voor de opening van onze eerste […]