Door: Johan Bosters

Hoe staat het ervoor met uw kennis van de wettelijke regels?


Kleinere kinderopvanglocaties weten vaak niet zo goed wat ze met de wettelijke regels rondom pedagogiek, veiligheid en gezondheid aan moeten. Ze zijn prima in staat om hun werk uit te voeren, maar hun kennis rondom het beleid kan beter. Dat blijkt uit onderzoek van de Onderwijsinspectie.

Verschillende Nederlandse gemeenten deden aan het onderzoek mee. Twintig procent van de opvanglocaties kreeg twee of drie jaar achter elkaar een handhavingsadvies van de GGD-toezichthouder. Volgens het onderzoek hebben deze locaties relatief vaak te maken met personeelswisselingen. Ook werken deze locaties niet met een systeem om kwaliteit te waarborgen.

Houders en leidinggevenden geven vaak aan dat ze behoefte hebben aan toelichting en advies bij het omgaan met pedagogiek, veiligheid en gezondheid. Vaak is het dus onkunde, in plaats van onwil om de kwaliteit te verbeteren. In veel gevallen kent of begrijpt men de wet- en regelgeving niet goed genoeg om de regels op de juiste manier toe te passen.

Wilt u graag advies van professionals bij het omgaan met wettelijke regels op de kinderopvang? &KO Partners in Kinderopvang zet zich via samenwerking, ondersteuning, reflectie en coaching op een informele en collegiale manier in voor het optimaliseren van kinderopvang. Dit doen wij vooral op kleinschalige instellingen die tijdelijk of op structurele basis hulp nodig hebben. De eisen die de Rijksoverheid aan de professionele kinderopvang stelt zijn namelijk hoog. Neem contact met ons op voor meer informatie. Wij geven u graag passend advies.


Maak je keuzes, dan kiezen mensen voor jou!


Wat is het fijn om klein te zijn. Natuurlijk zijn er moeilijkheden als gevolg van het ontberen van een grote […]

De kracht van kleinschalige kinderopvang


Aan het einde van het jaar 2000 maakten mijn vrouw en ik ons op voor de opening van onze eerste […]